Условия

Определения „Гост (и)“ – включват всички индивидуални имена в резервационната форма и/или резервацията, взети от бизнес клиенти, фирма или корпоративни субекти.

„Настаняване“ – включва хотел и всяка част от него или други помещенията, предвидени за тази цел.

Плащане

Минимум петдесет процента от плащането трябва да бъде направено преди пристигане на гостите. Резервациите, трябва да бъдат придружени от потвърдителни писма. Електронна поща, свързана с резервацията, ще се запази 5 дни до завършването на споразумението и внасянето на депозитите.

Цени

Ние запазваме правото да променяме цените. Цената по издадена фактурата е напълно гарантирана и няма да подлежи на промяна.

Пристигане и отпътуване

Стаята /ите/ са на разположение след 13:00 часа в деня на пристигане, въпреки че ние ще се опитаме да имате стая(и) готови по-рано, само ако преди това сте поискали и Ви е дадено одобрение от управителя . Очаква се гостите да освободят стаите си преди 12:00 часа. Хотелът предоставя възможност за късно напускане на стаите. Моля, свържете с наш служител да провери дали има такава възможност. В случай, че имате някъкви ангажименти, моля да ни уведомите предварително и ние ще направим така, че да имате достатъчно време за отпътуване.

Застраховане

Вашата резервация не включва застраховка за пътуване. Ние силно Ви препоръчваме, всички членове на групата, да си осигурят такава.

Отменяне на резервацията

Отменяне от клиента: Всяка отмяна трябва да бъдат направени в писмена форма. При отменяне се прилагат следните неустойки: До 14 дни преди пристигане – не се дължи неустойка От 2 до 14 дни преди пристигане – ще се задържат 50% от сумата на  престоя за целия периодПри непристигане или отказ от резервация – ще се задържат 100% от сумата на престоя за целия период.

В периодите на национални празници и събори може да отмените резервация до 14 дни преди датата на пристигане и предплатения депозит ще Ви се възстанови на 100 %. При отказ от резервация в срок по-кратък от 14 дни предплатения депозит ще бъде задържан на 100 %.

Отменяне на резервацията от собственика: Собственика си запазва правото да анулира Вашата почивка в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол, които включват, непреодолима сила, война или заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, терористични дейности, промишлени спорове, актове на правителството, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар, или други подобни събития.

Промени

Ако желаете да се променят някъкви детайли относно вашата резервация, трябва да поиска това в писмена форма. Всякакви промени в резервацията ще подлежат на отказ или могат да променят тези условия и те ще продължават да се прилагат с пълна сила.

Закъснения

Управителя не носи отговорност, за което и да е забавяне, преди пристигането, както и по време на почивката предизвикано от атмосферните условия, природни стихии, задръствания или други обстоятелства било то предвидени или непредвидени. Отговорности Вие сте отговорни за собствените си застраховки, пътни документи и уреждане на пътуването.

Транспорт, хотели, ресторанти, спорт и дейността на доставчиците и други подобни услуги не са под наш контрол и ние не носим отговорност за всяко действие или бездействие от тяхна страна. Клиентите се задължават да се държат по такъв начин, че да не пречат на други клиенти или да уронват престижа и доброто име на собственика. Управлението си запазва правото да прекрати без обезщетение или възстановяване на почивката на всяко лице, което не изпълнява тези условия.

Изгубени и откраднати вещи

Ако клиентите забравят или оставят нещо в хотелът без надзор, управлението няма да носи отговорност за възстановяването или връщането му. Управлението няма да поеме отговорност за кражба от хотела или по всяко друго време през вашата почивка.

Храни и напитки

В съответствие с действащата в страната нормативна уредба е забранено внасянето на храни и напитки от гости и посетители на територията на хотела.

Пушене

За здравето и Вашата безопасност, пушенето не е разрешено в територията  на хотела.

Деца

Без значение колко грижи са взети, планинските хотели не се препоръчват за деца. Ние не носим отговорност за произшествия, настъпили в рамките на хотела, отговорност на родителите е децата да са под надзор през цялото време. За малките деца може да се даде по-ранна вечеря, като така искаме да сме в помощ на родителите.

Домашни любимци

Условията в хотела не позволяват настаняването на домашни любимци.

Други гости

Собственика си запазва правото да имат и други гости пребиваващи в хотела, освен ако целия хотел не е резервиран.

Жалби

Ако имате причина за оплакване или жалба, трябва да я представите на управителя или на член от персонала при първа възможност, за да можем да предприемем всякакви действия, които считаме за подходящи, без забавяне. Ако в края на почивката чувствате, че управителя не се е справил по задоволителен начин трябва да ни уведомите писмено в срок от 30 дни от редовната датата на завръщане и ние ще направим всичко възможно за разрешаване на проблема.

Кредитни и дебитни карти

Гела Хотел &СПА оперира със следните дебитни и кредитни карти: VISA, VISA Electron, Master Card, Maestro, DSK, BORIKA

Предплащане

Предплащане може да направите на следната банкова сметка:

Банка ДСК, клон Московска
Адрес на банката : София, ул. Московска 19
Сметка на Винара ЕООД
Разплащателна сметка в BGN: IBAN: BG18STSA93000004747334
Разплащателна сметка в EUR: IBAN: BG43STSA93000008702447
Банков код:BIC: STSABGSF

Работно време

Механа от 08.00 ч. до 24 ч.
Закуска – от 08.00 ч.до 10.30 ч.
Спа център – от 17.00 ч. до 20.00 ч.

След 20 ч.услугите в СПА центъра се заплащат по ценоразпис.

Услуги

  • Наем на на преференциални цени на ски оборудване, сноуборди, моторни шейни, велосипеди, мотори.
  • Екскурзии и походи до най-забележителните места от региона с планински водач, инструктор.
  • Конна езда.
  • На любителите на фолклора хотелът организира изпълнители от местния фолклорен състав.
  • Хотелът предлага транспорт с микробус за 14 човека.
  • Wireless internet access – безжичен интернет

Допълнителна информация

Ръководството на хотел „Гела & Спа“ не носи отговорност за независещи от него обстоятелства – липса на сняг, прекъсване на ел.ток, вода и др.

Сподели
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on StumbleUponShare on LinkedInBuffer this pageEmail this to someone