Работят се техники в легнало, седнало и изправено положение (за по-добро изпъване на гръбнака).