Платформата е построена на ръба на скала, разположена на
1563 метра надморска височина. Денивелацията по отвес от платформата до
шосето в Буйновското ждрело е повече от 600 метра.
От платформата могат да се наблюдават Буйновското ждрело, село Борино, Чала,
село Ягодина, а в далечината - части от Пирин, Рила и планини в Гърция.