Hotel Gela

CONTACTS

Адрес:
село Гела, хотел Гела, п.к. 4710, община Смолян, България
Електронен адрес: office@hotelgela.com

Мобилен телефон: +359 886 88 11 88
Стационарен телефон / Факс:+3592 958 66 36; +359 3030 23 08
© 2019 Hotel Gela