Gela - Family Hotel

пътеки

Туристически преходи

Туристически преходи

В Родопите човек може да преживее невероятни приключения без да е супер атлет. Теренът е удобен за ходене, катерене,