Gela - Family Hotel

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА САЙТА НА ХОТЕЛ ГЕЛА

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът се счита за сключен при потвърждаване на резервацията от страна на Хотел Гела, както и плащане от страна на клиента. Определението „Гост (и)“ включва всички индивидуални имена в резервационната форма и/или резервацията, взети от бизнес клиенти, фирма или корпоративни субекти. „Настаняване“ включва Шале и всяка част от хотела или други помещения, предвидени за тази цел. „Хотел Гела“ включва дружество Винара ЕООД с ЕИК BG130717699, със седалище и адрес на управление: село Гела, хотел Гела, МОЛ: Петко Николов.

С направата на онлайн резервация Вие потвърждавате и приемате настоящите общи условия на Хотел Гела за резервиране, срокове, отказ, неизползване и т. н., а именно:

РЕЗЕРВАЦИЯ И НАСТАНЯВАНЕ

Хотел Гела се задължава да осигури ползването на услугите, заявени и платени от клиента по онлайн резервация според предоставените от клиента чрез бланката за резервация данни за: име на клиента, период, брой нощувки, брой възрастни и деца, редовни и допълнителни легла, цена за нощувка.

В резервацията, като бебета се приемат деца на възраст до 1,9 години към датата на пристигане. В резервацията, като деца се приемат гости на възраст от 2 години до 11.9 години, към датата на пристигане. Гост, навършил 12 години към датата на настаняване, се отчита като възрастен.

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

Цените в интернет страницата на Хотел Гела са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от актуалната ценова оферта за съответния период.

Направената през онлайн резервационния портал резервация е ГАРАНТИРАНА със 50% авансово плащанe.

Моля, да имате предвид, че резервации не се считат за гарантирани без предварително 50% заплащане и гостите по тях няма да бъдат настанени.

Хотел Гела запазва правото си да променя цените и специалните оферти в интернет страницата си.

При вече направени, потвърдени и платени резервации, дължимата сума не се променя, независимо от представените нови ценови оферти.

ВИДОВЕ ПЛАЩАНИЯ

Цените в уебсайта на Хотел Гела са в лева (BGN), с включен 9% ДДС, туристически данък и застраховка. Общата дължима от клиента сума по резервацията се калкулира автоматично, в зависимост от броя дни, броя възрастни и деца, и от избраната актуална ценова оферта за съответния период.

Изискваме петдесет процента от плащането за резервация да бъде направено преди пристигане на гостите. Предплащането се извършва на следната банкова сметка:
Банкова сметка на ВИНАРА ЕООД :
Банка: БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ ЕАД
IBAN: BG14NASB96201010990001
BIC: NASBBGSF

Плащането се осъществява по електронен път с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал или по банков път. Приемаме плащания с карти Visa, Visa Electron, V Pay, MasterCard, MasterCard Electronic или Maestro.

При избор на този метод за плащане Вие сами конструирате резервацията и управлявате процеса на плащане по нея в онлайн резервационния портал на уебсайта на Хотел Гела.

След като създадете и потвърдите резервацията, и пристъпите към нейното плащане се отваря платежната страница на БОРИКА. Платежният екран се намира в 3-D Secure среда на БОРИКА, осигуряваща пълна защита на данните, които клиентът въвежда. На този екран клиентът въвежда данните от своята карта – вид на картата, номер, срок на валидност и CVV2/СVС2 код. При карти, изискващи допълнителна 3-D автентикация, при които сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode, се отваря автентикационна страница на вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация.

За да можете да използвате Вашата дебитна карта, за online разплащания, е необходимо да активирате тази услуга и да получите Вашият секретен код, който да използвате в онлайн разплащанията си. Активацията може да направите на всеки банкомат (ATM) в мрежата на БОРИКА.

Стъпките, по които може да активирате услугата си и да получите Вашия секретен код са:

Стъпка 1: Поставете Вашата карта в банкомата. Изберете „Други услуги“.

Стъпка 2: Изберете от менюто на банкомата опцията „Плащане чрез Интернет“.

Стъпка 3. Изберете от менюто на банкомата „Секретен код на БОРИКА“.

Стъпка 4: На екрана на банкомата се появява съобщение за успешно генериране на Вашият секретен код.

На касовата разписка, която ще Ви бъде отпечатана, ще намерите секретният код, който Ви е необходим за онлайн разплащания с Вашата дебитна карта.

Важно: В нито един момент по време на създаване на резервацията, плащането или след плащането, Търговецът няма достъп до данните от картата на картодържателя.

При успешна трансакция, на екран се визуализира трансакционна бележка, която разпечатвате и задължително запазвате.

В момента на online резервирането споменатите суми ще бъдат автоматично изтеглени от Вашата карта при приключване на процеса на плащане.

След успешно заплащане на стойността на създадената резервация, Вие ще получите потвърдителен номер и параметри на Вашата гарантирана резервация. След постъпване на сумата по банковите сметки на Хотел Гела ще Ви бъде изпратено потвърдително писмо, придружено с оригинална фактура за извършеното плащане по е-мейл.

ВАЖНО!

Моля, при затруднения да резервирате и платите през онлайн резервационния портал на Хотел Гела, свържете се с нашия екип на телефон 0877868877 или адресирайте вашите въпроси на e-mail: office@hotelgela.bg

Плащането може да се извърши по два начина:

По електронен път с дебитна или кредитна карта
При заявяване на желание за плащане на резервация с кредитна или дебитна карта без използване на услугата Виртуален ПОС терминал заедно с офертата на клиента ще бъде изпратен формуляр за авторизация. С попълване, подписване и изпращане на формуляра за авторизация, Клиентът дава съгласието си за използване на данните от картата (номер, CVC код), за да бъде изтеглена посочената в резервацията сума.

При успешно изтегляне на сумата ще получите фактура за авансово плащане, разписка за извършеното плащане, потвърждение за гарантирана резервация.

Важно! Не се приемат резервации, при които резервиращото лице е посочило във формуляра за оторизация чужда дебитна/кредитна карта. Ако резервиращото лице не може да посочи собствената си дебитна/кредитна карта, за да гарантира своята резервация с авансово плащане, той може да я заплати чрез виртуалния ПОС терминал в модула за онлайн резервации на сайта на хотела или да направите банков превод.

За резервации, при които лицето, което прави резервацията е различно от ползвателя на резервацията, не се приема авансово плащане през физически ПОС терминал без наличие на карта. В тези случаи препоръчваме на клиентите да заплатят предварително своя престой през виртуалния ПОС терминал в модула за онлайн резервации на сайта на хотела или с банков превод.

При резервация с начална дата на следващия ден и в случаите, когато между датата на резервацията и датата на настаняването има не повече от три дни, Ви съветваме да използвате възможността да резервирате и заплатите директно престоя си чрез нашия портал за онлайн резервации, което ще ускори процеса на приемане, обработка, потвърждение и гарантиране на Вашата резервация.

По банков път
При избор на този метод на плащане ще Ви бъде изпратена проформа фактура с данни за банковата сметка на Хотел Гела. След извършване на банков превод е необходимо да изпратите копие от платежното нареждане или депозитна бележка на e-mail: office@hotelgela.com, като задължително трябва да въведете номера на офертата като основание за плащане.

При успешно плащане на стойността на резервацията по офертата, ще получите фактура за авансово плащане и потвърждение на гарантираната резервация.

Хотел Гела запазва правото си да променя цените. Цената по издадена фактурата е напълно гарантирана и не подлежи на промяна.

АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ ПО РЕЗЕРВАЦИИТЕ

Хотел Гела си запазва правото да начисли, удържи и изисква от клиентите всички суми за неустойки по анулирани, променени или предсрочно прекратени резервации, съгласно оповестените анулационни условия:

Отменяне от клиента:

Всяка отмяна трябва да бъде направена в писменна форма. При отменяне се прилагат следните неустойки:

  • До 14 дни преди пристигане – не се дължи неустойка и предплатената сума се възстановява.
  • При анулиране на резервацията от 2 до 14 дни преди настаняване ще предоставим ваучер за преведената сума.
  • При късна анулация (1 ден преди настаняване) или неявяване (no-show), сме в правото си да задържим изцяло депозита.
  • За празнични периоди като Коледа, Нова година, национални празници, може да анулирате минимум 30 дни преди деня на настаняване със 100% връщане на депозита. В случай, че не сте спазили изискуемия срок за анулация, сме в правото си да задържим изцяло предплатения депозит.
  • В случай, че гостите желаят да напуснат по-рано от заявения период, сме в правото си да бъде удържана остатъчната стойност по резервацията (до края на престоя) като неустойка.

Отменяне на резервацията от собственика:

Управителят си запазва правото да анулира Вашата резервация в резултат на необичайни и непредвидими обстоятелства извън неговия контрол, които включват, непреодолима сила, война или заплаха от война, бунтове, граждански вълнения, терористични дейности, актове на правителството, природни или ядрени бедствия, неблагоприятни метеорологични условия, пожар, или други подобни събития.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА-ФОРСМАЖОР

Нито една от страните по договора за резервации не носи отговорност пред другата страна, ако изпълнението му е възпрепятствано поради форсмажорни обстоятелства, които засегнатата страна не би могла логично да предвиди и чиито последствия са извън нейния контрол (с изключение на уреждането на плащанията), което включва без ограничения природни бедствия, военни действия, стачки, епидемии, земетресение, пожар, наводнение, решения на правителството. Вредите, причинени от действието на непреодолима сила, се понасят от страната по настоящия Договор, на която са причинени. Двете страни по Договора предприемат съвместни действия за намаляване негативните последици в резултат настъпване на форсмажорни обстоятелства.

Промени по детайлите на резервациите се приемат само в писмена форма.

Вашата резервация не включва застраховка за пътуване. Хотел Гела силно препоръчва всички членове на групата да си осигурят такава.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

Пристигане и отпътуване:

Стаята/ите/ са на разположение след 15:00 часа в деня на пристигане. Времето за напускане е до 12:00 часа. Ранното настаняване и късното напускане са възможни спрямо заетостта на хотела, но само след предварителна уговорка и потвърждение от страна на управителя.

Моля, ако имате въпроси относно настаняването и промяната на часовете, свържете с наш служител, който да Ви съдейства с информация. В случаи на форсмажорни обстоятелства, които налагат ранно напускане, е необходимо да ни уведомите предварително.

Закъснения:

Управлението на хотела не носи отговорност, за което и да е забавяне, преди пристигането, както и по време на почивката, предизвикано явления, актове, действия или бездействия, настъпили в района на мястото на настаняване или извън него, като стачки, военнополитически конфликти, терористични действия, природни бедствия, военни действия, пожар, земетресение, наводнения, правителствени забрани, актове и други фосмажорни обстоятелства.

Гостите на хотела следва да пазят хотелската собственост, оборудване и структура, задължават се да не нарушават комфорта на другите гости или да уронват престижа и името на собственика. Гостите, които не спазват общата политика на хотела, могат да бъдат принудени да напуснат хотела, без да им се възстановят предплатените суми.

Изгубени и откраднати вещи:
Хотелът не носи отговорност за изгубени, повредени или откраднати лични вещи на гостите в или извън територията на хотела.

Храни и напитки:
В съответствие с действащата в страната нормативна уредба е забранено внасянето на храни и напитки от гости и посетители на територията на хотела.

Пушене:
Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на хотела е забранено.

Деца:
Не носим отговорност за произшествия, настъпили в рамките на хотела, отговорност на родителите е децата да са под надзор през цялото време. За малките деца може да се заяви сервиране на по-ранна вечеря – за нас е важно да бъдем в помощ на родителите.

За семействата с деца са на разположение детски столчета за хранене. При поискване предлагаме и бебешка кошара за деца.

Домашни любимци:
Не се позволява настаняването на домашни любимци.

Други гости:
Собственикът си запазва правото в хотела да има други гости, освен в случаите, когато целият хотел е резервиран.

Жалби:
Ако имате причина за оплакване или жалба, трябва да я представите на управителя или на член от персонала при първа възможност, за да можем да предприемем нужните действия своевременно.

Обратната връзка е ценна – ако в края на Вашата почивка, смятате, че са налице неудовлетворяващи аспекти, отнесете ги към Управлението на хотела в писмена форма.

Ние ще се постараем всеки проблем да бъде разрешен.

Работно време:
Механа от 08.30 ч. до 24 ч. Закуска – от 08.30 ч. до 10.30 ч. Зона за релакс – от 17.00 ч. до 20.00 ч.

Услуги:

  • Наем на преференциални цени на: скиоборудване, сноуборди, моторни шейни, велосипеди, мотори.
  • Възможност за съдействие относно екскурзии и походи до най-забележителните места от региона с планински водач, инструктор.
  • Конна езда.
  • За любителите на фолклора хотелът организира участие на изпълнители от местния фолклорен състав.
  • Осигурен е безжичен интернет в стаите и общите части на хотела.

Допълнителна информация:
Ръководството на хотел ,,Гела & Спа“ не носи отговорност за независещи от него обстоятелства – липса на сняг, прекъсване на ел. ток, вода и др.

ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни са защитени съгласно законодателството на Република България и се използват единствено от Хотел Гела.

Винара ЕООД с ЕИК BG130717699, със седалище и адрес на управление: село Гела, хотел Гела, МОЛ: Петко Николов, наричано по-нататък за краткост Дружеството е администратор на лични данни и отговаря за спазването на разпоредбите на Общия Регламент за защита на личните данни 2016/679.

Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

За да продължите с резервацията, е необходимо да декларирате, че сте запознат и съгласни с настоящите

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН РЕЗЕРВАЦИИ НА ХОТЕЛ ГЕЛА