Gela - Family Hotel

Тренировъчен лагер (the last survival)

септември 27, 2023 /

Нещо, което ще остане не само в спомените ви, но ще ви обогати с практически познания, свързани с едно от най-ценните неща – личната ви безопасност. Разбира се, затова е налице професионалист, профилиран в сферата на сигурността и отбраната. Нещо повече – инструктор и активно занимаващ се със стрелкова подготовка, бойно приложни техники, и функционални тренировки със собствено тегло. Концепцията на упражненията е да се постигне максимално реалистична симулация  – както при самоотбрана, така и в другите направления, за ефективно адаптиране на участника по време на лагера.

Тренировъчен лагер (the last survival)
Времетраене: 2 дни
Брой участници: 10/15

Включва:
1. Физическа подготовка ( ОФП )
– упражнения със собствено тегло
– функционалност и еластичност
2. Планински преход
– лекционна част, какво трябва да знаем за планината.
– подготовка и оборудване
– основи на ориентацията
3. CPR ( first aid )
– основи в оказването на медицинска помощ.
4. Commando Krav Maga
Израелска система за Самоотбрана, базирана на военна система за неутрализиране на противници за максимално кратко време.
– Самоотбрана и действие срещу нападател.
– Реакция и защита ( protect your family)
– Поведение и Реакция срещу нападател с хладно оръжие.

Цена на човек: 199.00 лв.