Gela - Family Hotel

Платформа – Орлово око

септември 27, 2023 /

Популярната атракция представлява платформа, която се намира на скала над село Ягодина, с надморска височина над 1500 м. От платформата могат да се наблюдават Буйновското ждрело, село Борино, село Чала, село Ягодина, а в далечината части от планините Пирин и Рила. Построена е на ръба на скала, разположена на 1563 метра надморска височина. Денивелацията по отвес от платформата до шосето в Буйновското ждрело е повече от 600 метра.