Gela - Family Hotel

лагер

Тренировъчен лагер

Тренировъчен лагер (the last survival)

Професионалист профилиран в сферата на сигурността и отбраната.Инструктор и активно занимаващ се със стрелкова подготовка, бойно приложни техники, и